foto's Klachtenkoor R'dam

zondag 22 november 2009

SENSATIONAL MIX programma 2010

1. SENSATIONAL MIX IN FLORIDA
Datum: 6 - 10 januari 2010
Locatie: ’t Gemaal
Een eerste presentatie van SENSATIONAL MIX zal plaatsvinden, als onderdeel van het project FLORIDA, georganiseerd door TENT. Hierin wordt SENSATIONAL MIX als nieuw initiatief gepresenteerd en onder andere de aandacht gevestigd op het KLACHTENKOOR (zie 2) doormiddel van een video-installatie en workshops.

2. KLACHTENKOOR / COMPLAINTS CHOIR ROTTERDAM
Datum: maart 2010
Locatie: divers, openbaar
Het Complaints Choir is een initiatief van de kunstenaars Tellervo Kalleinen and Oliver Kochta-Kalleinen, en de Rotterdamse versie ervan wordt geproduceerd in samenwerking met Kosmopolis Rotterdam en het CBK Rotterdam. De kunstenaars betrekken personen van verschillende achtergronden bij hun gezamenlijke projecten die zich uit eigen wil opgeven om hieraan mee te doen. Hiermee dragen de kunstenaars een substantieel deel van hun creatieve ruimte over aan deelnemers, die zelf daarbinnen kunnen aangeven en uitwerken wat zij belangrijk vinden. Via goedkope en effectieve manieren – zoals advertenties in lokale kranten, een videoboodschap in de openbare ruimte, een weblog en/of flyers – nodigen zij mensen uit alle lagen van de bevolking uit om deel te nemen aan het klachtenkoor, dat de ergernissen van de bewoners van een betreffende stad of wijk verwoordt in een door de deelnemers zelf geschreven lied. De inhoud van het lied varieert van schrijnende en serieuze tot onbenullige, komische en soms hilarische klachten. Over de hele wereld hebben Complaints Choirs al laten horen dat klagen een belangrijk bindend element van een gemeenschap is. In Rotterdam zullen zowel een koor op Noord als Zuid gevormd worden. We zullen zien wie er het hardst klaagt...


3. WK ZA 2010
Datum: juni-juli 2010
Locatie: op en rond Afrikaanderplein
SENSATIONAL MIX brengt tijdens het WK voetbal volgend jaar in Zuid Afrika deze populaire sport letterlijk terug op het Afrikaanderplein, waar begin vorige eeuw Feyenoord (toen nog Celeritas geheten) haar wedstrijden speelde. Centraal in het project staat een groot videoscherm op het plein waarop naast de wedstrijden van het WK allerhande kunstenaars video’s, documentaires en speelfilms gratis te zien zullen zijn. Middels genoemd beeldmateriaal en een aantal in situ werken wordt ingegaan op de geschiedenis van het voetbal in de context van de Afrikaanderwijk en Zuid Afrika, en verbanden en contrasten gezocht in het licht van migratie en identiteit. Met onder andere Laura Emsley (Zuid Afrika, 1957) en Zeger Ryers (Nederland, 1966).


Laura Emsley, november 2009, research in R'dam
4. PROJECT DIAS EN RIEDWEG
Datum: project medio maart, tentoonstelling 24 juli - 5 september
Locatie: in de wijk, tentoonstelling: ‘t Gemaal
Sinds 1993 werken Maurício Dias (Brazilië, 1964) en Walter Riedweg (Zwitserland, 1955) samen aan projecten waarin ze onderzoeken hoe de psychologie van het individu de openbare ruimte beïnvloedt, en waarin thema’s als anders zijn en perceptie centraal staan. Hun samenwerking met bevolkingsgroepen in een samenleving worden verwerkt in poëtische video-installaties die de kijker stimuleren steeds opnieuw na te denken over hun vooroordelen, en om deze in verband te brengen met verschillende geografische en sociale contexten waarin een snelle verarming van de lokale cultuur, toename van xenofobie en angst voor marginalisatie evident zijn.
DIAS & RIEDWEG zijn uitgenodigd om een onderzoeksproject te realiseren met een door hen te kiezen bevolkingsgroep op Zuid, en de uitkomsten van de interacties te kristalliseren in een video-installatie die aansluitend in ‘t Gemaal te zien zal zijn. Gezien de werkwijze van de kunstenaars valt over de het project en de uitkomst pas meer te zeggen nadat zij half december 2009 voor hun eerste onderzoeksbezoek in Rotterdam zijn geweest.


Dias & Riedweg, Documenta 12

Geen opmerkingen:

Een reactie posten